بلوک پومیس  از مخلوط سبک دانه‌های طبیعی با سیمان و آب بدست می‌آید. برای حفظ سبکی این قطعات، مقدار ریزدانه طبیعی آن کاهش یافته و پوکه معدنی مدنظر جایگزین شده و محصول نهایی با تخلخل بالا تولید می‌شود.

بلوک پومیس

بلوک پومیس چیست؟ بلوک پومیس یکی از انواع بلوک‌های سبک ساختمانی است. بطور کلی طبق استاندارد ملی ایران به شماره 7782، بلوک سبک معدنی یا بلوک پامیس به بلوک‌هایی گفته می‌شود که چگالی آنها نهایتا ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد. مواد اولیه بلوک سبک از سیمان، ماسه و سبک دانه‌های طبیعی با صنعتی و در صورت لزوم از افزودنی‌های مناسب و آب ساخته می‌شود. از جمله ویژگی‌های بلوک پومیسی را می‌توان موارد زیر را نام برد:

وزن سبک

با کاهش وزن هزینه‌های سازه‌ای ساختمان کاهش می‌یابد. از آنجاییکه نیروی زلزله وارد بر سازه ارتباط مستقیم با وزن سازه دارد، با استفاده از این محصولات، نیروی موثر زلزله کاهش می‌یابد. وزن دیواره‌های چیده شده با این نوع بلوک نسبت به دیوارهای آجری 2/5 برابر کمتر است.

مقاومت در برابر آتش

مقاومت اجزای سازه‌ای در برابر آتش سوزی بر اساس مدت زمانی سنجیده می‌شود که این اجزاء می‌توانند آتش را بدون سوختن و فرو ریختن تحمل کنند. سبکدانه‌های معدنی در دمای ۱۲۰۰۰ سانتیگراد تولید می‌شوند. پس می‌توانند شوک حرارتی تا دمای ۱۱۰۰۰ سانتیگراد را تحمل نمایند.

کاربر پذیری فیزیکی 

عملیات برش، میخ کوبی، سوراخکاری و شیارزنی مسیرهای کابل و لوله‌های تاسیساتی بر روی این بلوکها به راحتی انجام می‌شود. بلوکهای معدنی به آسانی با فرز بریده می‌شوند. در صورت استفاده از تیشه تنها از محل ضربه می‌شکنند که این ویژگی باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشمگیری می‌شود.
نشت

عایق صوتی

به طور کلی در موادی که تخلخل وجود دارد انرژی ذرات هوایی که در اثر صوت به داخل حفره می‌رود و از آن خارج می‌شود. به دلیل ایجاد اصطکاک مستهلک شده و به گرما تبدیل می‌شود. ویژگی سطح بلوک و خواص پامیس باعث جذب صوت می‌گردد.

عایق حرارتی

استفاده از این بلوک در عایق کاری دیوارهای پیرامونی، مورد تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور قرار گرفته است.  بدون استفاده از هر گونه عایق دیگری، دیوار چیده شده با این بلوک به عنوان دیوار عایق همگن محسوب شده. البته الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را تامین می نماید.

پایداری مقاومت مکانیکی

در ساختمان‌های امروزی به دلیل داشتن اسکلت فلزی یا بتنی، وظیفه باربری بر عهده اسکلت می‌باشد. اکثر دیوارها غیر باربر هستند. اما علیرغم نداشتن وظیفه باربری و عملکرد سازهای دیوارها باید دارای حداقل مقاومت جهت پایداری باشند.