آماده سازی پوکه معدنی (پومیس) در معادن معمولا روش‌های یکسانی دارد. در برخی معادن با توجه به نیاز بازار و تقاضای مشتری و نوع پوکه معدنی آن از نوارها و انواع سرند استفاده می‌شود. خردکن، فیدر و ماشین آلات حمل ماده معدنی از دیگر موارد است که در معادن پامیس به آن باید توجه نمود.

آماده سازی پوکه معدنی (پومیس) در معادن

کارگاه عمل آوردن محصول بطور معمول شامل موارد زیر است: ترکیبی از سرندها، غلتک‌ها و آسیاب‌های چکشی، خشک کننده‌های گردان، صفحه‌های متمرکز کردن هوا به هنگام لزوم، سیستم‌های طبقه‌بندی دانه‌ها بر حسب اندازه با استفاده از غربال و سیستم‌های مخلوط کردن دانه‌هاست.

سرندها برای از میان بردن ناخالصی های گوناگون مانند مواد آلی و اجزاء سنگی درشت تر از حد مورد نیاز، به کار برده می شود.

مواد درشت تر از حدمورد نیاز را با غلتک ها و آسیاب های چکشی بیشتر خرد می کنند.

اگر ماده استخراج شده از معدن اندکی نمناک باشد،این ماده را پیش یا پس از خرد کردن، در دستگاه‌های خشک کننده گردان، خشک می‌کنند. برای دسترسی به ماده‌ای که برای کاربرد نهایی مناسب باشد، روش‌های گوناگون از سرند کردن و مخلوط کردن بکار برده می‌شود.

به عنوان نمونه، پامیس بکار رفته در ساینده‌ها، پس از سرند کردن بطور مستقیم به دستگاه های تفکیک هوا برده می‌شود. طبقه بندی دانه‌ها برحسب اندازه، همچنین ممکن است به وسیله دستگاههای الک کننده انجام گیرد. آن چنان که ذرات ریزتر بر ایر تکان و لرزش دستگاه از میان یک پارچه ابریشمی مخصوص عبور کنند. فرآورده های دانه بندی شده بطور معمول برای حمل یا کشتی، باید بسته بندی شوند.