تاثیر اکولوژیک پوکه معدنی در کشاورزی موضوع بحث امروز است. درباره آثار پومیس بر خاک قبلا اشاره‌ای داشتیم اما همانطور که قولش را داده بودیم، با نکاتی جدیدی در خدمت شما هستیم.

تاثیر اکولوژیک پوکه معدنی در کشاورزی

تاثیر اکولوژیک پوکه معدنی در کشاورزی مدت‌هاست نظر محققین را به خود جلب کرده است. هر ساله در حیطه کشاورزی و باغبانی پامیس مورد آزمایش قرار می‌گیرد. خوشبختانه اغلب نتایج بر تاثیر مثبت این ماده معدنی بر طبیعت تاکید داشته است.

پوکه در طبیعت به شکل معدنی یافت می‌شود. پوکه معدنی به عنوان یکی از کانی‌های سیلیسی در طبیعت توجه ویژه انسانها را قرن‌ها به خود جلب کرده است. کاربرد پامیس علاوه بر صنعت ساختمان، نساجی، صنعت رنگ و … در حیطه کشاورزی رشد چشمگیری داشته است.

پوکه معدنی 

پوکه معدنی به دلیل خلل و فرج بیشتر از وزن خود می‌تواند مایعات را جذب کند. پوکه می‌تواند چند برابر وزن خود آب جذب کند. به عنوان تمیزکننده در صنعت توجه ویژه‌ای به آن می‌شود. به صورت ترکیب با مواد دیگر به صورت آلودگی‌زدایی مورد استفاده در صنعت است.

در کشاورزی بخاطر جذب بالای آب و نگهداری آب کاربرد زیادی دارد. پوکه به عنوان عایق در سردخانه‌ها، گرمخانه‌ها حتی ساخت و ساز ساختمان حایز اهمیت است. به منظور عایق سازی لوله‌های ساختمانی، سبک سازی ساختمان، تولید قطعات و بتن‌های سبک بکار گرفته می‌شود.

نقش پومیس در کشاورزی

تابحال کمتر دیده شده است که پوکه معدنی در خاک کشاورزی آلودگی ایجاد کند. علیرغم اینکه کودهای شیمیایی باعث آلودگی آب‌های زیر زمینی می‌شوند، پامیس از این مشکل مبراست. پوکه معدنی در خاک نقش جاذب عناصر سمی سنگین را داراست. بنابراین می‌توان به تاثیر مهم اکولوژیکی آن پی برد.

پومیس در خاک از رشد سموم مختلف و خطرناک به خصوص افلاتوکسین جلوگیری می‌کند. همچنین از اثرات مخرب سموم در ساقه و برگها می‌کاهد. ویژگی منحصر به فرد پوکه معدنی در کشاورزی سبب تولید و تهیه محصولات کشاورزی سالم‌تر می‌شود. کاهش حضور این سم‌ها در برگ‌ها، ساقه‌ها و دانه گیاه به تناسب مصرف آن توسط دام و در نهایت افزودن آن به غذای حیوانات باعث تولید پروتئین سالم‌تر می‌گردد.

پوکه معدنی به دلیل جذب آب خوب و نسبتا بالا رطوبت دهی را در خاک افزایش داده و ریشه گیاه کم آب نمی‌شود.