وزن مخصوص پوکه صنعتی چه میزان است؟ پوکه صنعتی به عنوان یک سبکدانه مصنوعی است. این ماده در دنیا با اسامی مختلفی مشهور است. در ایران به نام لیکا تولید می‌شود. کارخانه آن در ساوه  این سبکدانه صنعتی را تولید می‌کند.

وزن مخصوص پوکه صنعتی چیست

پوکه صنعتی در ایران با نام لیکا از رس منبسط شده ساخته شده است. ابتدا در کشورهای اروپایی و امریکایی تولید شد. شکل آن گرد و سطح زبری دارد. رنگ آن قهوه‌ای است. بافت داخلی آن سیاه رنگ است.

در روش تولید دانه‌ها ابتدا خاک رس از معادن به واحد فرآوری کارخانه انتقال داده می‌شود. بعد از آن نمونه‌گیری می‌شود. میزان مواد شیمیایی مزاحم حذف و بررسی کامل صورت می‌گیرد. بعد آبدهی به صورت گل رس به کوره گردان وارد می‌شود.

گل رس در دمای 1200 درجه سانتی گراد وارد می‌شود. گازهای حاصل از آن دانه‌ها را منبسط می‌کند. هزاران خلل و فرج در دانه‌ها ایجاد می‌شود. با سرد شدن مصالح، حباب‌های هوا به صورت فضا های منفک باقی‌مانده و سطح آنها سخت می‌شود.

پس از مرحله تولید در کارخانه به صورت دانه‌بندی مخلوط ۲۵-۰ میلی‌متر وارد ســرند شده. پوکه صنعتی به سه رده دانه بندی  ۴ – ۰، ۱۰- ۴ و ۲۰- ۱۰ میلی متر جداسازی می‌شود.

وزن مخصوص دانه‌های لیکا ۲۲۰-۳۲۰ kg/m3 است. وزن پوکه صنعتی بتن لیکا در حالت متراکم ۹۵۰ kg/m3 می‌باشد.

در حالت غیر متراکم  وزن مخصوص پوکه صنعتی و بتن آن ۷۰۰ kg/m3  می باشد.

وزن مخصوص پوکه صنعتی خیلی پایین‌تر از وزن مخصوص پوکه معدنی است. این کاهش وزن به دلیل فضای خالی داخل دانه‌ها است. پوکه صنعتی بر حسب دانه بندی، بین ۷۳ تا ۸۸ درصد فضای کل را اشغال می کند.