پوزولان چیست چه کاربردی دارد و چه خواص و مزایایی دارد؟ پاسخ به این سوالات را در متن زیر بخوانید.

پوزولان چیست

پوزولان چیست (Pozzolan)؟ گونه‌ای خاکستر آتشفشانی ریزدانه‌ است که در ساخت بتن کاربرد دارد. پوزولان‌ها عبارتند از مواد سیلیسی، یا سیلیسی-آلومینی که خود به تنهایی فاقد ارزش چسبانندگی بوده و یا دارای ارزش چسبانندگی کم هستند، اما به شکل بسیار ریز در مجاورت رطوبت طی واکنش شیمیایی با کلسیم هیدروکسید در دمای معمولی ترکیب‌هایی با خاصیت سیمانی به وجود می‌آورند.

واژه پوزولان از پوزولی به ایتالیایی:( Pozzuoli) منطقه‌ای در ایتالیا گرفته شده که حدود ۲۰۰۰ سال پیش برای اولین بار پوزولان در آنجا پیدا شده‌است.

اگر چه بتن دارای پوزولان، نسبت به بتن با سیمان پرتلند آهسته تر به مقاومت اولیه می‌رسد، اما مقاومت نهایی (به انگلیسی: ultimate strength) آن، برابر یا بیشتر از مقاومت بتن باسیمان پرتلند می‌باشد. شایان ذکر است با اختلاط بین سیمان و پوزولان نوعی سیمان آمیخته با عنوان سیمان پوزولانی تهیه می‌شود.

کاربرد پوزولان چیست

مصرف پوزولان در بتن می تواند برای تامین یک یا چند خاصیت زیر باشد :

کاهش میزان سیمان ( به منظور صرفه جویی اقتصادی و …. )

کاهش سرعت و میزان حرارت حاصل از فرآیند آبگیری سیمان

بهبود شبکه توزیع اجزای بتن

افزایش مقاوت بتن

افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذپذیری

مزایای مصرف بتن مواد پوزولانی :

کاهش میزان مصرف سیمان

کاهش سرعت و میزان حرارت حاصل از فرایند آب‌گیری سیمان

کارآیی بتن

بهبود افزایش مقاومت بتن در پایان ۲۸ روز

پایایی بتن از طریق افزایش  کاهش نفوذپذیری

صرفه اقتصادی

بالابردن مقاومت سنگدانه ها در برابر حمله قلیایی و اسیدها

جلوگیری از ترک خوردن سطحی گسترده بتن

کاهش بتن ریزی

پوزولان سیمان آمیخته :

پوزولان ها ، غالبا جز مصالح سیلیسی یا سیلیسی آلومینی غیر بلورین ( آمورف ) و ریزدانه اند که در حضور مواد سیمانی تشکیل سیلیکاتهای کلسیم پایدار می دهند .

خواص :

کاهش حرارت زایی فرآیند آبگیری سیمان

بهبود کارایی و خواص ژئولوژی بتن

مقاومت اولیه نسبتا پایین تر ولی مقاومت نهایی بالا

کاهش نفوذپذیری وافزایش دوام

 

سیمان پوزولان چیست

سیمان پوزولان یا طبیعی مادهٔ اصلی این سیمان خاکسترها و پوکه‌های آتش فشانی است که سیلیس آن‌ها به علت زود سرد شدن به صورت پوک وغیر بلوری در آمده است. سیمان طبیعی از مخلوط کردن سیمان پرتلند با آهک شکفته با پوکه‌های معدنی به دست می‌آید. این سیمان‌ها در شهر رم و مناطق ایتالیا به نام (پوزولان) و در شمال اروپا به نام (تراس) نامیده می‌شود.

با مخلوط کردن نسبت وزنی ۱ به ۴ این سیمان باموادمناسب بهترین مقاومت به دست می‌آید. این سیمان هنگام هیدراته شدن حرارت کمتری آزادمی کند؛ از این رو در بتن ریزی‌های حجیم و جاهایی که بتن مورد هجوم سولفات هاست مصرف می‌شود. طبق استاندارد ملی ایران سیمانهای پوزولانی به دسته سیمان پرتلند پوزولانی و سیمان پرتلند پوزولانی ویژه طبقه بندی می‌شوند. در سیمان پرتلند پوزولانی، ماده پوزولانی حداقل ۵٪ و حداکثر ۱۵٪ وزنی سیمان را تشکیل می‌دهد و این سیمان با نشانه پ. پ. عرضه می‌گردد. در سیمان پرتلند پوزولانی ویژه، ماده پوزولانی حداقل ۱۵٪ و حداکثر ۴۰٪ سیمان را تشکیل داده و این سیمان با نشانه پ. پ. و. عرضه می‌گردد

 

مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی پوزولانها:

 

cementFly AshSilica Fume……………………….
20-235-4885-97Sio2 Content
300-500400-70017,000-30,000Surface Area m 2/kg
N/A85-110120-210Pozzolanic Activity

(with cement,%)

N/A800-1,000

(5.5-6.9)

1,200-1,660

(8.3-11.4)

Pozzolanic Activity

(with lime,psi)(MPa)