Archives

پوکه معدنی سبکدانه کانیار مقاوم در برابر زلزله

پوکه معدنی پوزولانی سبکدانه کانیار  را در ساختمان  خود استفاده کنید . با استفاده از پوکه معدنی کانیار در شیب بندی و کف سازی ساختمان ، بار مرده ساختمان کاهش می یابد. در این صورت ، سازه شما در برابر زلزله مقاوم می شود . امروزه بلوکهای بتن پومیس کانیار از پومیسهای 5/0 تا 6 میلیمتر در تولید استفاده میشود.  مقاومت  این بتن ها  2 برابر  مقاومت بلوکهای بتن معمولی  است. پوکه معدنی کانیار بعنوان نوعی کانی سیلیسی نقش بسیار عمده ای در صنعت ساختمان دارد . این  ماده معدنی در تولید  بتن های پیش ساخته و بلوکهای بتنی سبک  کاربرد فراوانی دارد . در حالی که وزن بلوک های سبکدانه کانیار نسبت به بلوکهای بتنی مع...
Read More

سووالات شما/2

(برخی ازسوالات شما ) بخش دوم پوکه معدنی در ایران در کدام مناطق وجود دارد؟ از آنجاییکه ، پومیس و پوکه های معدنی وابسته به سنگ های پیروکلاستیک جوان هستند. با این که سنگ های پیروکلاستیک جوان در ایران برونزد گسترده دارند ولی انباشتگی های شناخته شده پومیس وپوکه های معدنی در ایران بسیار ناچیزند. در حال حاضر برخی از مهمترین مناطق آتش فشانی در ایران شامل دماوند ، سبلان ، سهند ، تفتان ، تکاب ،قروه ، کرمان ساوه و ... می باشد.    پوکه معدنی مشگین شهر از کدام منطقه (قله آتشفشانی ) منشا می گیرد ؟ آتش فشان سبلان، در شرق شهر اردبیل به ارتفاع 4811 متر است . در حقیقت خط تقسیم حوضه های آ...
Read More

سوالات شما/1

سوالات شما/1
  سوالات شما بخش اول سبک سازی یعنی چه؟ سبک سازی از مباحث مهم و ضروری ساختمان است که همه روزه شاهد رشد چشمگیر آن در صنعت ساختمان هستیم .تکنیک سبک سازی ساختمان عبارت است از کاهش وزن تمام شده ساختمان و استفاده درست از مصالح کم وزن وسبک و بهینه سازی روش های اجرایی آن است . ایجاد سازه های سبک و مرتفع نیاز به برنامه ریزی منظم و دقیقی دارد واستفاده از مصالح خاص عامل مهم و تاثیرگذار در کاهش بار مرده ساختمان است.این مساله بخش مهمی از دغدغه مهندسین عمران می باشد . پژوهش های زیادی در زمینه کاهش چگالی بتن و بار مرده سازه ها با هزینه تمام شده پایین و ایمن سازی بالا توسط مهندسین صورت گرفته است ...
Read More

پوزولان کانیار – زارع

پوزولان کانیار – زارع
 پوزولان – پومیس – پوکه معدنی سبکدانه کانیار بخش اول پوزولان سبکدانه کانیار حاصل استخراج از معادن پومیس و پوکه معدنی درکشور ایران در استان اردبیل – مشگین شهر می باشد که با اطمینان اعلام می کنیم این معدن با ذخایر غنی خود یکی از معادن ارزشمند پوکه پوزولان در خاورمیانه می باشد که حتی با کشورهای توسعه یافته و امریکا نیز برابری می کند . در منطقه پوزولی در کشور ایتالیا سالها قبل ، انسان دریافت که مواد سیلیسی بسیار ریز خاکستر آتشفشانی تحکیم یافته با آهک مخلوط شود تشکیل مواد پایدار غیر حلالی می دهند که از خود خاصیت گیرشی بروزمی دهد . پوزولان ها از موادی تشکیل می شوند که گرچه وی...
Read More