You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

تجارت و مصرف جهانی پومیس

موقعیت جغرافیایی و شرایط آتشفشان سهند

توسط |2019-03-10T13:39:20+00:00مارس 10th, 2016|

 موقعیت جغرافیایی و شرایط آتشفشان سهند[1] آتش فشان سهند ، در 40 کیلومتری جنوب تبریز با بلندای بیشینه 3710 متر جای گرفته است. این آتشفشان را با آتش فشان های کوچکتر شمال باختر  دریاچه ارومیه و مرکز آتش فشان ارمنستان وآرارات، در نزدیکی مرکز ایران و ترکیه وابسته میدانند. تعیین سن مطلق گدازه های گوناگون

اهمیت پوزولان طبیعی در صنعت سیمان در کشوری

توسط |2018-12-10T12:07:15+00:00مارس 10th, 2016|

 گروه تحقیق و پژوهش سبکدانه کانیار               www.kaniarsabokdane.com                   https://telegram.me/kaniarsabokdane   اهمیت پوزولان طبیعی در صنعت سیمان در کشوری با استناد به چکیده نمونه تحقیق از شرکت سیمان ارومیه . چکیده مقاله با عنوان « سیمان های آمیخته در دنیا در اوج هرم و در ایران؟»[1] یکی از رویکردهای اساسی در دنیا

تجارت و مصرف جهانی پومیس

توسط |2019-04-23T10:41:14+00:00مارس 10th, 2016|

گروه تحقیق و پژوهش سبکدانه کانیار                   www.kaniarsabokdane.com                https://telegram.me/kaniarsabokdane          تجارت و مصرف جهانی پومیس در ایالات متحده، صنعت ساختمانی، بیشترین مصرف کننده پومیس و پومیسیت است. در سال 1983، مصرف پومیس و پومیسیت در این تجارت، 96% کل تقاضای ایالات متحده بود. کاربرد پومیس و پومیسیت به عنوان قطعات و اجزاء سنگی

error: هشدار: تمامی حقوق محفوظ است !!
تماس با ما