خانه معدن ایران تشکلی غیر سیاسی و غیر انتفاعی است. این تشکل شخصیت مالی تجاری و اداری مستقل دارد.

خانه معدن ایران

خانه معدن ایران به منظور ساماندهی و هماهنگی در امور تخصصی و حرفه‌ای معادن و تجارت بین‌الملل مواد معدنی کشور و … تاسیس شده است.

حوزه فعالیت خانه معدن در سراسر ایران است و می‌تواند پس از تصویب هیئت مدیره در کلیه نقاط ایران شعب و نمایندگی دایر نماید.

وظایف و اختیارات خانه معدن ایران

وظایف و اختیارات خانه معدن را بر طبق اساسنامه این تشکل جمع آوری نموده و در ادامه ارایه کرده:

 • ارتقاء سطح علمی و فن آوری در تولید مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی
 • افزایش بهره‌وری در معادن و کارخانجات فرآوری و صنایع معدنی
 • ارتقاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در معادن و صنایع معدنی
 • همکاری و هماهنگی در تدوین و توسعه استانداردهای ملی و جهانی مرتبط با معادن و صنایع معدنی
 • بازاریابی و ایجاد زمینه های لازم جهت حضور در بازارهای جهانی و بدست آوردن سهم بیشتری از بازارهای جهانی مواد معدنی و صنایع معدنی
 • تسهیل تبادل و گردش اطلاعات و تجربیات بین اعضاء و سایر تشکلها
  انجمنها، کانونها و …) و بخشهای آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی مرتبط از طریق :

– ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز (بانک اطلاعات تکنولوژی، بانک اطلاعات نیروی تخصصی، بانک اطلاعات بازرگانی و …)

– برگزاری گردهمایی های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی

– انتشار کتب نشریات علمی و تخصصی و گزارشات و خبرنامه‌های اداری

– برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی

– تشکیل و تجهیز نیروهای متخصص و بسیج قابلیتها و به فعل در آوردن توان بالقوه آنها و ارز

– ایجاد ارتباط علمی و تخصصی با انجمنها و مجامع بین المللی

– برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی

 • تأسیس صندوق غیر دولتی ضمانت صادرات به عنوان یکی از منابع تأمین مالی برنامه های خانه معدن
 • همکاری با دولت در تهیه و تدوین لوایح، قوانین و مقررات مرتبط با مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی
 • حمایت از حقوق و منافع اعضاء در مقابل مراجع داخلی و خارجی
 • همکاری‌های تکنولوژیک با ماشین سازان و قطعه سازان و صنایع جنبی وابسته معادن و صنایع معدنی در جهت تحقق خودکفایی همزمان با ارتقاء سطح کیفیت
 • هماهنگی و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست بمنظور تأمین و تقویت ایمنی و بهداشت صنعتی و تدوین استانداردهای آلودگی
 • قبول نمایندگی اعضاء در برابر مراجع داخلی و خارجی و دفاع از
  حقوق و منافع قانونی و مشروع اعضاء
 • برگزاری مسابقات علمی و تخصصی در زمینه های مختلف استخراج،
  فرآوری، معماری و هنرهای تجسمی مرتبط با مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی
 • بررسی، ارزیابی، مشاورت و مشارکت در برنامه ریزی‌های تخصصی مرتبط با مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی
 • ایجاد مرکز مشترک تحقیقاتی، آزمایشگاهی، آموزشی و نمایشگاهی مرتبط با مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی
 • پیگیری راهبرد جلب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بستر
  فرهنگی مناسب برای تحقق این راهبرد
 • ایجاد و تقویت نظام هماهنگ آماری و کنترل کیفیت در معادن و صنایع معدنی کشور
 • ایجاد مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی و مشترک اعم از مالی، اعتباری، بازرگانی، بیمه و غیره

کمیته‌ها در خانه معدن

کمیته‌های مختلفی در خانه معدن تشکیل شده است. با توجه به نیاز این حوزه، کمیته‌های زیر مورد توجه قرار گرفته است:

 • کمیته بورس و سرمایه گذاری
 • قانون معادن
 • کمیته آینده پژوهی
 • دانشجویی
 • شن و ماسه
 • کمیته استارتاپ های معدنی
 • سنگهای گوهری
 • نانو فناوری
 • بانوان
 • کمیته مشورت بین الملل
 • کمیته کانی های صنعتی
 • کرومیت و منگنز
 • استارتاپ های معدنی
 • ماشین آلات معدنی
 • محیط زیست
 • اکتشاف
 • فرآوری
Rate this blog_posts