طبق آزمایشات پوکه معدنی در کشت گیاهان زینتی نسبت به خاک برگ و ماسه، رشد سریع و شادابی بیشتری داشته است. از این رو در کشت گیاهان زینتی و جایگزین نمودن بخش اعظم خاک با پوکه معدنی، یکی دیگر از مزایای پوکه معدنی و کاربرد پوکه معدنی می‌باشد.

پوکه معدنی در کشت گیاهان آپارتمانی

پوکه معدنی در کشت گیاهان آپارتمانی مانند پوکه معدنی در باغبانی مورد توجه مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. پوکه معدنی قابلیت جذب آب نسبتا بالائی دارد. پس از اشباع شدن به عنوان یک منبع ذخیره آب برای گیاه به کار می رود.

گیاهان آپارتمانی کشت شده در خاک با توجه به حجم گلدان، دمای محیط و سرعت رشد گیاه بین ۳ روز تا حداکثر ۷ روز یکبار نیاز به آبیاری دارند. ولی گیاهان کشت شده در پوکه معدنی در صورت مجاور بودن با حجم زیاد آب می‌توانند همواره اشباع بوده. بدین ترتیب نیاز گیاه به آب برای مدت‌های طولانی‌تر مثلا در زمان مسافرت، مرتفع می‌گردد.

یکی از مسائل مهم در ارتباط با خاک و ریشه گیاهان، مسئله تهویه اطراف ریشه می‌باشد. در خاک‌های متداول این مسئله در ابتدای کشت گیاهان در خاک با توجه به غیر فشرده بودن خاک نسبتا خوب می‌باشد. ولی با گذشت زمان خاک فشرده و متراکم گردیده و تهویه به خوبی صورت نمی‌گیرد. در نتیجه رشد گیاهان متوقف می‌گردد. ولی در صورت استفاده از پوکه پوزولان سبکدانه کانیار، به جای خاک با توجه به تخلخل زیاد و فضای موجود بین دانه‌های پوکه تهویه کافی صورت می‌گیرد.

تاثیر کود بر گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی به طور مداوم با آب و کودهای معدنی تغذیه می‌شوند. ولی از آنجایی که مقداری از املاح آب و کود در خاک باقی می‌ماند، تجمع آنها باعث افزایش سختی خاک می‌گردد. این مسئله از جذب مواد غذایی مورد نیاز گیاه توسط ریشه ممانعت به عمل آورده و موجب کاهش شدید رشد گیاه می‌شود. اما با استفاده از پامیس به جای خاک در کشت گیاه این مسئله به راحتی مرتفع می‌گردد. بدین ترتیب که می‌توان هر ۶۰ الی ۵۰ روز یکبار با عبور دادن یک جریان آب ملایم بر روی پوکه‌های گلدان آنها را شستشو داده و املاح اضافی را بدین طریق از مجاورت ریشه‌ها خارج نمود.

قیمت پوکه معدنی  کلیک کنید    قیمت پوکه معدنی
4.9/5 - (16 امتیاز)