پوکه معدنی در انگلیسی چه معادلی دارد؟ در این پست در مورد پوکه معدنی با تعدادی جمله مفید انگلیسی در مورد پوکه معدنی آشنا می‌شوید.

پوکه معدنی در زبان انگلیسی

پوکه معدنی در زبان انگلیسی را با جستجو در ویکی پدیا شروع کردم. قبلا نیز درباره تعریف پوکه معدنی در ویکی پدیا اطلاعاتی را در اختیار کاربران عزیز قرار دادم. در انگلیسی شما نیز درباره پوکه معدنی با چنین تعاریفی روبرو می‌شوید.

پوکه معدنی در ویکی پدیا

پوکه معدنی در ویکی پدیا بسیار جامع و کامل تعریف شده است. به منظور افزایش دانش خود در مورد pumice پیشنهاد مطالعه آن را می‌دهم.

«Pumice ( /ˈpʌmɪs/), called pumicite in its powdered or dust form, is a volcanic rock that consists of highly vesicular rough textured volcanic glass, which may or may not contain crystals. It is typically light colored. Scoria is another vesicular volcanic rock that differs from pumice in having larger vesicles, thicker vesicle walls and being dark colored and denser.»

در ادامه برای توضیح بیشتر در مورد معادل پوکه معدنی در انگلیسی عبارات زیر را از سایت زبان انگلیسی طلوع کمبریج برای شما آماده کردم.

You can rub with pumice to smooth or clean.

می‌توانی با پوکه معدنی یا سنگ پا بسابید تا نرم و تمیز شود.


پوکه معدنی از زبان وبستر

پوکه معدنی از زبان وبستر دیکشنریmerriam webster :

Pumice is a volcanic glass full of cavities and very low in density that is used especially in powder form for smoothing and polishing

پوکه معدنی یا پومیس مواد بلورین آتشفشانی است که با تخلل زیاد و با وزن سبک و دانسیته پایین است. به شکل پودری، به عنوان صیقل دهنده و صاف کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Pumice is found around the world in volcanic areas.

پوکه معدنی / پومیس در سراسر جهان در مناطق آتشفشانی یافت می‌شود.


Pumice stone is put simply more or less frothy glassy rock.

سنگ پوکه معدنی نوعی سنگ بلورین کم و بیش خلل و فرج دارد.


Pumice formed as gas bubbles through molten lava.

پوکه معدنی از حباب‌های گازی شکل گدازه‌های مذاب تشکیل شده است.


 Pumice is very abrasive and light.

پومیس یا پوکه معدنی خیلی سبک و ساینده است.


The value of pumice to infrastructure and industry goes back at least 2000 years.

ارزش پومیس یا پوکه معدنی در ساخت و ساز و صنعت است که دست کم به 2000 سال قبل برمی‌گردد.


Roman engineers knew that by adding fine-grained pumice, or “pozzolana” to their hydrated lime cement, the result was a strong, durable concrete.

مهندسین رومی می‌دانستند که با افزودن پومیس دانه‌بندی شده یا پوزولان به سیمان آهک هیدراته، یک بلوک مقاوم، بادوام بدست می‌آورند.


Today, pumice powder is still being used as a superior pozzolan.

امروزه، پوکه معدنی پودری به عنوان پوزولان درجه یک استفاده می‌شود.